Маркетингийн алба

Борлуулалтын менежер

Нэр: Х.Ержан

Утас: 8002-0137 

Емайл: yerjan.kh@telmen.mn

 

 

Борлуулалтын менежер

Нэр: Б.Болортуяа

Утас: 8802-0657  

Емайл: bolortuya.b@telmen.mn

 

Борлуулалтын менежер

Нэр: Б.Уянга

Утас: 8002-0017  

Емайл: info@telmen.mn

 

Борлуулалтын менежер

Нэр: Э.Мягмарсүрэн

Утас: 8002-0027  

Емайл: info@telmen.mn

 

Шинэ Налайх Хороолол

ТӨСЛИЙН НЭР

Шинэ Налайх Хороолол

Нийслэл Худалдааны Төв

ТӨСЛИЙН НЭР

Нийслэл Худалдааны Төв