Алтаа Виллаж

Төслийн нэр:

Алтаа Виллаж

Хэрэгжүүлэгч:

Тэлмэн Грүпп