Эмбасси Таувэр

Төслийн нэр:

Эмбасси Таувер

Гүйцэтгэгч:

Тэлмэн Грүпп