Нийслэл Худалдааны Төв

Төслийн нэр: 

Нийслэл Худалдааны Төв

Байршил: Улаанбаатар

Эхэлсэн: 2016-

Ашиглалтанд орох хугацаа: 2017-

 

План

Харагдах байдал