Зүүн Хүрээ

Төслийн нэр:

Зүүн Хүрээ Шилтгээн

Хэрэгжүүлэгч:

Бодь Грүпп

Гүйцэтгэсэн:

Тэлмэн Констракшн

Байршил:

Улаанбаатар, Монгол